GESCHIEDENISDe zuidoosthoek van de droogmakerij Beemster was vanwege zijn vruchtbare grond en bereikbaarheid (via trekvaart) vanuit Amsterdam bijzonder aantrekkelijk voor de stichting van buitenplaatsen. De buitenplaatsen zoals gesticht in de zeventiende eeuw zijn inmiddels verdwenen, zo ook de grootste en indrukwekkendste daarvan: Vredenburg aan de Zuiderweg. Waar nu kassen en een fruitboomgaard liggen, stond de vanaf 1647 de meest Palladiaanse villa van Nederland.

Alewijn

De rijke koopman en architectuurliefhebber Frederik Alewijn erft in 1637 de grond aan de Zuiderweg. Hij laat de verkaveling veranderen in twee omgrachte percelen evenwijdig aan de Zuiderweg, een diep eiland aan de voorzijde en een ondieper deel daarachter. Alewijn vraagt Pieter Post en Philips Vingboons, twee vooraanstaande architecten, om ontwerpen voor de inrichting van het terrein en de bouw van het huis.

Het ontwerp
De keus valt op een ontwerp van Pieter Post. Het hoofdhuis heeft een rijke classicistische gevel met Korintische pilasters. Het naar voren springende middendeel wordt bekroond door een fronton. De architectuur van Vredenburg is gebaseerd op de architectuurtheorie van Vincenzo Scamozzi en vooral de villa’s van Andrea Palladio. Al bij voltooiing is het een uniek monument van de hoogste categorie.

Met toestemming en onder dankzegging overgenomen van Oneindig Noord-Holland.


Home
Over ons / Geschiedenis
Winkel
Contact
Zuiderweg 70
1461 GK Zuidoost Beemster
Tel: 0299 422997
Email: jankuijk(a)beemster-fruit.nl